การรีโนเวทคืออะไร ?

เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่มานานย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา รวมถึงบ้านพักอาศัยของเราด้วย อีกทั้งผู้ที่อยู่อาศัยมานานบางครั้งก็จะเกิดรู้สึกอึดอัดและจำเจในการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการ รีโนเวท (Renovate) หรือก็คือการปรับปรุงอาคารเก่าให้กลายเป็นอาคารใหม่นั่นเอง

ซึ่งข้อดูของการรีโนเวทก็คือ ประหยัดงบประมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับการสร้างใหม่ อีกทั้งยังไม่ต้องทำการรื้อถอนทั้งหมด จึงสามารถดำเนินการได้รวมเร็วและขั้นตอนน้อยกว่าแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาใกล้เคียงกับการสร้างใหม่เลยทีเดียว

ซึ่งทาง JJ INTERIOR DESIGN เราเป็นผู้ชำนาญด้านการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง อยู่แล้ว ดังนั้น ทางบริษัทจึงได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของกลุ่มลูกค้า ที่ต้องการรีโนเวทบ้านพักอาศัยใหม่ เช่น อาคารสำนักงานทาวน์โอม อพาร์ทเมนต์ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยทางบริษัทสามารถประเมินราคาค่าดำเนินการรีโนเวทให้ท่านได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายก่อนที่จะทำงาน โดยอ้างอิงจากสภาพของหน้างานและความต้องการของลูกค้า


โดยขั้นตอนของการทำงานรีโนเวทนั้นจะประกอบไปด้วย


  • การตรวจเช็คสภาพ
  • โดยทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงสร้างอาคาร เพื่อนำไปประกอบการฟื้นฟูปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

  • การออกแบบ
  • สามารภออกแบบตกแต่งโดยยึดถึงความถูกต้องในการใช้งานประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า และมีความสวยงามทันสมัย ตามที่ลูกค้าต้องการ มีการเขียนแบบประกอบการก่อสร้างอย่างละเอียดรวมถึงรูปจำลอง 3 มิติ ก่อนการทำงานจริงเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับการออกแบบที่ตรงกับความต้องการ

  • การรื้อถอน
  • รื้อถอนงานส่วนที่จะปรับปรุง ด้วยเครื่องมือและวิธีที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลเสียต่อตัวอาคารและสิ่งของต่าง ๆ เพราะการรื้อถอนโครงสร้างของแต่ละอาคารก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปตามโครงสร้างเดิมของอาคาร และสภาพแวดล้อมของอาคารนั้น ๆ

  • การก่อสร้าง
  • การก่อสร้างอย่างมีระบบ ทำงานรวดเร็วและเป็นมืออาชีพโดยฝีมือและวัสดุที่มีคุณภาพ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานที่คงทนแข็งแรง และสวยงาม